Lejeaftalen


§ 1Lejeaftale/Personantal

Den indgåede lejeaftale er bindende. Lejeaftalen omfatter den nævnte bolig med tilhørende specifikationer. I boligen må der ikke overnatte flere end 6 personer (over 2 år).

§ 2 Husdyr

Husdyr må ikke medbringes. Der holder en del katte til i omegnen. Kattene må ikke fodres og har ingen adgang til huset.

§ 3 Rengøring og skader/forsikring

Den lejede bolig skal renholdes af lejer under opholdet og afleveres i den stand, hvori den er modtaget. Eventuel manglende rengøring ved afrejse (udlejers skøn) vil blive udført for lejers regning. Der kan bestilles slutrengøring for 60 euro.
Lejer er ansvarlig for alt hvad der findes i boligen i den lejede periode, og er erstatningspligtig overfor forvoldte skader. Skulle skader opstå, er lejer forpligtiget til omgående at underrette udlejer herom. Ikke meddelte skader før afrejse fra boligen, vil blive udbedret for lejers regning.
Skader der opstår i lejeperioden vil blive udbedret omgående, dog må der påregnes almindelig leveringstid. Der er ikke fra udlejers side tegnet forsikring, som dækker lejerens person eller ejendele i lejeperioden.

§ 4 Betalingsbetingelser

25 % af lejebeløbet betales ved reservation af huset. Restbeløbet betales 30 dage før lejeperiodens påbegyndelse. Ved leje senere end 30 dage før lejeperiodens begyndelse er hele beløbet forfalden til omgående betaling ved reservation. Alle priser er inkl. el og vand forbrug. Forbrug af aircondition afregnes ved afrejse i henhold til forbrug.

§ 5 Reklamationer

Skulle der mod forventning være reklamationer i forbindelse med den lejede bolig, skal dette meddeles til udlejer senest 48 timer efter indflytning. Ved reklamationer i forbindelse med rengøring, skal udlejer underrettes umiddelbart efter indflytning. I modsat fald hæfter lejer for eventuelle fejl og mangler jvf. § 3.

§ 6 Afbestilling

Ved opsigelse af lejemålet inden 30 dage før påbegyndelse af lejeperioden, betales 25% af bruttolejen, dog min. 125 euro. Ved senere opsigelse betales hele lejebeløbet 100%. Ved evt. genudlejning af et opsagt lejemål 1-29 dage før ankomst tilbagebetales den genudlejede bruttoleje minus 15%. Genudlejes lejemålet ikke – følger ingen tilbagebetaling.

§ 7 Force majeure

Lejeaftalen kan opsiges uden varsel fra udlejers side, som følge af almindelige force majeure, naturkatestrofer, pandemier, uforbederlige skader på huset m.m. eller andre forhold som udlejer ikke har indflydelse på.

 

Priser for leje af vores sommerhus

 

kontaktsiden2.jpg